Art work en animaties door Gavin Alosery van Digital Touch Productions.
All art work and animations by the fabulous Gavin Alosery from Digital Touch Productions.
Het Self Scan-betaalsysteem; een evaluatie gepresenteerd per whiteboardanimatie aan de geldschietende directie.
The Self Scan pay system; an evaluation presented per whiteboard animation to the budget supplying board.
Klant: Albert Heijn
Duur: 2:56
Probleemanalyse en strategie: Johan van den Outenaar
Script: Johan van den Outenaar
.
De Product Hub geeft een overzicht van etiketinformatie van elk product. Dat wordt duidelijk uitgelegd in deze animatievideo.
The Product Hub gives an overview of the label information of every product. That's what is clearly explained in this animation video.
Klant: Albert Heijn
Duur: 2:44
Probleemanalyse en strategie: Johan van den Outenaar
Script: Johan van den Outenaar
.
Het Retourproces is het systeem van terugleveren van dozen en kratten met dezelfde bezorger. Animatievideo voor de werkvloer.
The Return Process is the system for delivering back boxes and crates with the very same deliverer. Animation video for the labourers. 
Klant: Ahold Delhaize (Albert Heijn, Gall & Gall, Etos)
Duur: 2:10
Probleemanalyse en strategie: Johan van den Outenaar
Script: Johan van den Outenaar
.
Wervingvideo voor een scholengemeenschap in Amsterdam.
Recruitment video for a school community in Amsterdam.
Klant: Cburg College
Duur: 1:30
Probleemanalyse en strategie: Johan van den Outenaar
Script: Johan van den Outenaar
.
Instructievideo voor deelnameproces.
Instruction video for participation process.
Klant: Emolife fundraising (/Duchenne Heroes Challenge)
Duur: 3:01
Probleemanalyse en strategie: Johan van den Outenaar
Script: Johan van den Outenaar
.
Algemene uitlegvideo van het duurzaamheidsissue. 
General explanation video of the sustainability challenge. Some YouTube comments:
"This is a great video to explain sustainability to my friends and family."
"Thanks, it was really helpful for my bimestrial project."
Klant: Global Reporting Initiative (GRI)
Duur: 4:29
Script: Johan van den Outenaar

.
Instructievideo voor duurzaamheidrapportage in jouw organisatie.
Instruction video for sustainability reporting within your organisation.
Klant: Global Reporting Initiative (GRI)
Duur: 1:45
Script: Johan van den Outenaar
.
Animatievideo met omscholingsinfo voor overtallige werknemers in de mediawereld.
Animation video with retraining info for superfluous employees in the media world. 
Klant: Werkstation.tv
Duur: 3:00
Script: Johan van den Outenaar
.
Promovideo met foto's voor revolutionaire en schaalbare nieuwe manieren van vergaderen, trainen en beleven met de nieuwste technieken in een 3D omgeving.
Promo video with stills for revolutionary and scalable new ways of meetings, trainings and experiencing with the newest technologies in a 3D surrounding.
Klant: Centre4Moods
Duur: 1:30
Copy: Johan van den Outenaar
Back to Top