Persbericht
Nederland is steeds bewuster bezig met gezondheid. Er wordt weer gesport en gezonder gegeten, terwijl er ook volop genoten wordt. Als de zon doorbreekt is dat misschien nog wel het duidelijkst waarneembaar. Iedereen stroomt naar buiten om zich tegoed te doen aan de zonnestralen.
Dat die heerlijke streling op de huid ook gevaarlijke gevolgen heeft, daarvan zijn velen zich vaak niet bewust. UV-straling dringt diep door in de huid met verwoestende gevolgen. Voor het blote oog onzichtbaar, maar niet voor de UV-camera van de bekende kunstenaar Thomas Leveritt. In zijn video voor Roche Healthcare zien we welke schade de zon kan aanrichten. En dat kan best onthutsend zijn. Maar ook hoopgevend! Kijk maar eens...
Niemand ontkomt aan de diepgaande impact van de zon. En wolken of ramen bieden geen bescherming. Uiteindelijk kan UV-straling zelfs leiden tot huidkanker. Sterker nog, maar liefst 1 op de 5 Nederlanders wordt daar de dupe van. En dat is onnodig veel, want we kúnnen ons er tegen beschermen. 'Nederland, smeer je in' is het devies. Want alleen zonnebrandcrème beschermt echt.
Thomas Leveritt's eerdere UV-cameravideo was een regelrechte viral op internet met maar liefst 15 miljoen views! Middels zijn nieuwe UV-video vragen de wetenschappers van Roche aandacht voor bescherming tegen het UV-gevaar. 
Bericht voor bloggers
Het gaat goed met Nederland! We sporten weer, we eten gezonder en we weten meer te genieten. En als we érgens van genieten is het wel de de zon die doorbreekt! Iedereen het terras op. Of het strand. Of het balkon. Geen straaltje laten we onbenut.
Dat die heerlijke streling op onze huid ook gevaarlijke gevolgen heeft, daarvan zijn we ons vaak niet bewust. UV-straling dringt diep door in onze huid met verwoestende gevolgen. Voor het blote oog onzichtbaar, maar niet voor de UV-camera van de bekende kunstenaar Thomas Leveritt. In zijn video voor Roche Healthcare zien we welke schade de zon kan aanrichten. En dat kan best onthutsend zijn. Maar ook hoopgevend! Kijk maar eens...
Niemand ontkomt aan de diepgaande impact van de zon. En wolken of ramen bieden geen bescherming. Uiteindelijk kan UV-straling zelfs leiden tot huidkanker. Sterker nog, maar liefst 1 op de 5 Nederlanders wordt daar de dupe van. En dat is onnodig veel, want we kúnnen ons er tegen beschermen. 'Nederland, smeer je in' is het devies. Want alleen zonnebrandcrème beschermt echt.
---------------------------------------------------------------------------
De wetenschappers van Roche maken zich zorgen en willen Nederlanders graag bewuster maken van dit concrete gevaar. Zij vragen aandacht voor het beschermen van onze dierbare huid tegen schadelijke UV-licht middels deze bijna 2 minuten durende video. Help jij mee? Informeer je lezers met deze verrassende video op jouw blog.

Titel en beschrijving voor YouTube

How the sun sees you II

UV-straling dringt diep door in onze huid, met verwoestende gevolgen. Voor het blote oog onzichtbaar, maar niet voor de UV-camera van de bekende kunstenaar Thomas Leveritt. Na zijn 2014 viral 'How the sun sees you' zien we in zijn nieuwe video voor Roche Healthcare welke schade de zon kan aanrichten. En dat kan best onthutsend zijn. Maar ook hoopgevend! 
Niemand ontkomt aan de diepgaande impact van de zon. En wolken of ramen bieden geen bescherming. Uiteindelijk kan UV-straling zelfs leiden tot huidkanker. Sterker nog, maar liefst 1 op de 5 Nederlanders wordt daar de dupe van. En dat is onnodig veel, want we kúnnen ons er tegen beschermen. 'Nederland, smeer je in' is het devies. Want alleen zonnebrandcrème beschermt echt.
Samen maken we ons sterk voor wereld waarin niemand sterft aan huidkanker. 
– Roche Healthcare / Stichting Melanoom
---------------------------------------------------------------------------
Tags: "Thomas Leveritt" "How the sun sees you" viral sun zon "sun light" zonlicht UV "UV light" "UV-licht" "UV camera" "UV-camera" "black and white" zwart-wit diapositive diapositief negative negatief cancer kanker "skin cancer" huidkanker melanome melanoom "sun burnt" "sun burn oil" zonnebrandolie "sun burn cream" zonnebrandcrème "sun burn protection" zonnebrandprotectie "sun protection" zonprotectie
Back to Top